هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

اخبار و مطالب

A top quality antivirus course will help you take care of your equipment and your delicate information. It will also provide additional protection, for instance a password supervisor, VPN, and also other features. operating system There are many different programs to choose from, so it's crucial for you to do some groundwork to find the best malware software to...

بیستر بخوانید

Antivirus technology is vital towards the protection of the computer system. This is especially true with the associated with cyber offences. More folks are now connected to the net, and that means more potential points of accessibility for cybercriminals. Viruses may do all kinds of things right from stealing personal data to eliminating important data files. ...

بیستر بخوانید

Antivirus application is essential to give protection to your PC via a wide range of risks. Hackers are continuously developing fresh techniques for robbing facts, so the very best antivirus application should be current regularly. Many antivirus software comes with a free sample, so you can try out the program before making a decision. Additionally ,...

بیستر بخوانید

Local Hot Chat try a chatline providers notorious getting naughty, sexual discussions you to rotate up to kinks, aspirations, and you will wishes

1800 Personals is a speak range that provides relationships in your neighborhood and you will all over the country so you’re able to american singles all over North america. The phone line was a hit which have a selection of someone looking teasing, love, like, if you don’t a night of appeal! This chat service is designed to unite single people when you look at the your own and sexual ways.

LiveTalk is actually a telephone talk range which provides a secure mobile dating sense to possess people who’re 18+

While it is an easy task to begin and several individuals are using they, people only have an effective 5-time trial offer before they have to create an effective registration – that’s cheaper.

بیستر بخوانید

A data scientific research project involves collecting, cleaning, and analyzing data. Making use of the right equipment, an information scientist may create an efficient algorithm or perhaps model to predict client behavior and personal preferences. In today's world, there are numerous industrial sectors that use info science. A variety of them are financial...

بیستر بخوانید

The best online data bedroom providers make use of cutting-edge technology to enhance their particular services. They provide flexible applications, as well as extra options following installation. Moreover to offering secure https://200thisexpert.co.uk/best-virtual-data-rooms-come-in-for-enterprises-dealing-with-sensitive-data/ online storage space for files, a electronic data bedroom can provide a platform to streamline organization processes, which include M&A, fundraising and IPOs. These types of programs also...

بیستر بخوانید

Vous je n'ai jamais une quantité excessive de communication, vous pourriez certainement chat excessivement. parler s'arrête sont communication chaque fois que le autre individu empêche écouter ou ne se soucie par quoi vous serez dire. En considérant émotionnel et romantique problèmes, c'est super partager avec votre chérie comment vous vous sentez et exactement combien beaucoup vous avez l'intention de protéger cette dame et...

بیستر بخوانید