هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

This interactive example examines the relationship amongst the microscope visualize, search lines, as well as the films code

This interactive example examines the relationship amongst the microscope visualize, search lines, as well as the films code

This interactive example examines the relationship amongst the microscope visualize, search lines, as well as the films code

Research, Optics & Your – Discuss the technology curriculum bundle becoming set up having coaches, youngsters, and you may mothers. Products are designed to bring the fresh new inquiring and you may answering from issues pertaining to light, color, and you can optics. The application form starts with earliest details about contacts, tincture, prisms, and you may colour, before the use of expert products researchers used to enable them to understand the world.

Intel Gamble QX3 Pc Microscope – Feel free to go to our into the-depth dialogue of unbelievable doll microscope. Provided topics will be QX3 hardware (microscope) , interactive microscope application , advised authoritative procedure , and you may digital picture galleries on QX3 microscope.

Imaginative Photomicrography – By utilizing multiple coverage photomicrography, i have been successful inside creating a number of strange micrographs which i’ve called microscapes. These types of micrographs are made to help you end up like surrealistic/alien landscapes.

Mention how photographs was grabbed and you may relocated to serial productivity registers with this particular entertaining Java class

Discuss how images try caught and you may moved to serial productivity information with this particular interactive Coffees class

Speak about just how photographs is actually captured and gone to live in serial yields information using this type of interactive Coffees training

Mention just how photos was grabbed and you may relocated to serial productivity records with this interactive Coffees class

Explore how pictures is actually captured and you can moved to serial productivity records with this entertaining Java course

10 Best Entertaining Coffees Lessons

Digital Photo Control Interactive Java Training – Speak about might maxims regarding digital image running applied to specimens grabbed throughout the microscope hiki. Processes examined is compare, color harmony, spatial quality, picture testing regularity, mathematical transformation, averaging, dimensions, histogram control, convolution kernels, selection electronic pictures, compression, audio prevention, and you may digital electronic pictures.

Full-Figure CCD Operation – Obtaining the simplest frameworks being the most basic gizmos to build and you can efforts, full-frame charged paired products (CCDs) feature high-thickness pixel arrays able to produce digital photographs towards the higher quality currently available.

Intel Enjoy QX3 Pc Microscope Simulator – Find out how the newest tools and you can software associated with the unbelievable “toy” microscope interact to manufacture photographs you could electronically affect that have some type of computer.

Geometrical Construction away from Beam Diagrams – A popular sort of representing a train out of propagating white surf involves the applying of geometrical optics to select the proportions and you will place from pictures formed because of the a beneficial contact lens otherwise multiple-lens program. That it class examines how two affiliate white radiation will create the fresh new variables from an imaging situation.

Shown White Confocal Microscopy – Mention microscopy of included circuits having fun with actual-time confocal findings on a resolution out-of 0.18 microns with this specific entertaining Java class.

Strengthening A charged Paired Product – Talk about the fresh new actions utilized in the development out-of a billed coupled tool (CCD) once the a portion of a single pixel entrance try fabricated toward a silicon wafer as well that have plenty if not millions of nearby points.

Astigmatism – Astigmatism aberrations are like comatic aberrations, but these artifacts aren’t since the sensitive to aperture proportions and you may depend even more strongly towards the oblique direction of light beam. The brand new aberration is actually manifested of the from-axis picture of a sample section lookin since a column or ellipse in lieu of a time.

Films Signal Age group – A video clip rule are a recoverable show out of electric impulses generated by browsing a two-dimensional visualize developed by the latest optical instruct off an effective microscope. The image try sequentially scanned when you look at the narrow strips and you may joint in order to create the last rule.

Airy Development Formation – When an image is created from the focused image flat out of a keen optical microscope, most of the part of the fresh new specimen are portrayed by the an Airy diffraction pattern that have a limited give. This occurs while the light surf produced regarding a point supply is not focused toward a keen infinitely brief point of the objective, but converge along with her and interfere nearby the advanced photo jet so you’re able to write good about three-dimensional Fraunhofer diffraction pattern.

Fluorescence Microscope Light Routes – That it interactive session examines lighting effects pathways regarding Olympus BX51 browse-level upright microscope. The latest microscope drawing presented in the training illustrates a cut out-aside drawing of your own Olympus BX51 microscope armed with a vertical illuminator and you will lamphouses for diascopic (tungsten-halogen) and you can epi-fluorescence (mercury arc) white sources. Sliders control illumination power and invite the customer to choose from a library of 5 fluorescence interference filter out combinations that have excitation philosophy ranging from the new close uv to help you much time-wavelength obvious light.

startitt
بدون نظر

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت