هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

The connection anywhere between DNA fragmentation and you can stability try analyzed having fun with Pearson’s product minute correlation coefficient

The connection anywhere between DNA fragmentation and you can stability try analyzed having fun with Pearson’s product minute correlation coefficient

The connection anywhere between DNA fragmentation and you can stability try analyzed having fun with Pearson’s product minute correlation coefficient

I tried to find the dating between cum viability and you may DNA fragmentation, into the hypothesis you to definitely for most people, spunk DNA fragmentation costs might be forecast in the spunk viability pricing. This could eliminate the dependence on spunk DNA fragmentation assessment into the an excellent subset of men, symbolizing a fees-saving scale for almost all partners in the process of a fertility investigations.

Actions

Most of the boys to present getting a fertility assessment off 2008-2013, and having sperm analyses with both viability and DNA fragmentation review was identified. These details was analyzed within the an excellent retrospective trends. The fresh new distinctive line of study and the data of the investigation inside the it database had been authorized by the Look Ethics Panel of Attach Sinai Health with reference number 05-0161-Age (distinctive line of analysis) and you will 07-0032-E (research of data) correspondingly. Brand new go out of the recognition was . Every participants features closed brand new IRB recognized told concur mode.

Sperm examples had been gathered during the Attach Sinai Hospital, at the least cuatro8 hours, not more than 7 days, adopting the time of past ejaculation. Semen trials were gathered anywhere between 2 and five days on last ejaculation. Sperm examples have been assessed to own regularity immediately after which examined to have sperm amount, jizz quantity and motility following 2001 Who standards. These criteria are derived from tiny high-electricity review off 2 hundred jizz getting intactness away from membranes regarding acrosome, direct, neck, midpiece and you can end.

Stability was assessed contained in this half-hour from ejaculation. It was mentioned because of the eosin-nigrosin assay, because of the dissolving step 1 g off eosin with step 1 grams of new jizz then step 3 grams from nigrosin . This new percentage of practical cum (jizz head unstained proving way of living spunk) and you can low-feasible spunk (sperm direct tarnished demonstrating dead spermatozoa) are reviewed because of the counting no less than one hundred spermatozoa. Replicate counts out-of one hundred cum for each off one or two glides was basically did. These people were following frequent when the >5% change is receive.

DNA fragmentation testing was performed on a frozen prepared semen sample using the sperm chromosome structure assay, as previously described . Samples were treated for 30 seconds with 400 ?L of a solution of 0.1% Triton X-100, 0.15 M NaCl, and 0.08 N HCl (pH 1.2). After 30 seconds, 1.2 mL of staining buffer (6 ?g/mL acridine orange, 37 mM citric acid, 126 mM Na2HPO4, 1 mM disodium EDTA, and 0.15 M NaCl, pH 6.0) was admixed to the test tube, and the sample was analyzed by flow cytometry. After excitation by a 488-nm wavelength light source, acridine orange bound to double-stranded DNA fluoresced green (515 to 530 nm) and acridine orange bound to single-stranded DNA fluoresced red (630 nm or more). Three minutes after acridine orange staining, samples were analyzed in a flow cytometry activated cell sorter (Caliburflow cytometer, Becton Dickinson, San Jose, California). A minimum of 5000 cells were analyzed by a flow cytometry activated cell sorter scan interfaced with a data handler. The proportion of cells exhibiting an abnormal emission of red fluorescence, reflecting the percentage of sperm with denatured DNA, was recorded.

P-thinking and you will count on intervals have been gotten by practical measures, and when normality of the data. Analytical data are performed inside R Basis getting Mathematical Measuring, variation dos.15.dos.

Performance

A total of 2695 guys underwent semen study testing having each other DNA fragmentation and viability assays. Some men got several sperm analyses which have DNA fragmentation and you may viability evaluation. 2438 guys got step one decide to try, 191 guys got dos assessment, 37 males got step 3 assessment, fifteen males had cuatro tests, step three people had 5 testing, 6 men got six tests, and 1 boy had seven assessment. A total of 3049 semen products which have both DNA fragmentation and you will stability assessment was basically performed.

startitt
بدون نظر

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت