هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

Review: The latest Opengear System Manager Assures Smooth sailing for the Medical care

Review: The latest Opengear System Manager Assures Smooth sailing for the Medical care

Review: The latest Opengear System Manager Assures Smooth sailing for the Medical care

Info is an extremely important component off health care, and you may communities try clean involved. Even relatively simple medical products can be build lots of very important information about a patient. Analysis administration affairs try so much more detailed today with staff performing from another location together with access to digital worry services, that can complicate government and you will discover the assault vectors.

But it is far from a hopeless situation. One-step on the best recommendations is always to pertain options like the Opengear Structure Manager, that’s designed to keep analysis each other safe and you will efficiently flowing in which it should wade.

Streamline Network, Servers and you will Stamina Structure Suggestions

Next-age bracket infrastructure administration alternatives including the Opengear Infrastructure Movie director bring enjoys must streamline circle, servers and you will fuel structure advice, particularly in studies stores otherwise secluded environment, including offsite clinics.

Smart out-of-band (OOB) government having failover so you’re able to cellular communities from inside the emergencies empowers They administrators observe and you will remediate risks at any place as well as anytime.

It actually was a delicacy to check on among the many device’s head capabilities: the brilliant OOB government. The new OOB ability assists hospitals manage studies continuity by the deciding to make the otherwise all the hobby outside a specific telecommunications regularity band. Playing with Opengear’s Smart Of Ring ability, medical facilities take advantage of real involvement with system gizmos handled thru an effective safe remote hook. That it minimizes They reliance on fuel cycling, third-group remote administration and other simple however, either unwieldy processes.

Coupled with Lighthouse 5 management application, and that streamlines system setting and rulesets, the latest OOB element permits the complete collection getting addressed regarding a central portal. It is also suitable for new higher-abilities calculating applications commonly utilized in medical research.

An adaptable System Manager Best for Continuing Functions

Brand new Opengear Infrastructure Manager comes with an excellent forty-eight-vent serial unit servers it is as well as for sale in sixteen-port models having USB dos.0 console ports and you will sixteen-port models that have a great twenty four port gigabit Ethernet switch having larger installation.

For every single Opengear device and additionally includes a dual system relationship possibilities which have built-in fibre and you may quick function-foundation pluggable (SFP) possibilities getting sexy-swappable interfaces. The latest SFP slots on Opengear unit let the switch to connect to fiber otherwise Ethernet cables irrespective of people differences in cord designs or performance. Optionally, it may roll over so you’re able to an excellent 4G LTE mobile system in blued the issues, so it’s useful for continuing businesses.

Would Healthcare Data Centers using You to definitely Area

Several other epic feature I discovered through the evaluation ‘s the capability to centralize the management of every corporation analysis centers and remote internet sites through the Lighthouse app.

This new Lighthouse app protects an effective network’s equipment through connected unit host at every area. Just like the an enthusiastic API-driven system that have an enthusiastic HTML5 interface, it gives safer entry to secluded networking sites in spite of the partnership concept or just how a user interacts towards the program.

In combination with NetOps unit servers, Lighthouse is also helps the treatment of Docker pots to each and every remote place, incorporating a different sort of coating off abilities and you will automation.

New Opengear System Manager is a great product getting helping care for and you can include healthcare research inside an ever more hazardous globe. That it can do-all one to versus an individual point away from incapacity causes it to be a valuable device when existence can get get on the fresh new range.

Requisite

Modules And you will Connectors: Twin LAN slots offered from the wanting a couple of off five available portsSERIAL PORTS: RJ45, RS-232USB: Two USB 2.0 machine portsCPU: 1GHz Arm SoC : 256MBEMBEDDED Neither Thumb: 64MBINTERNAL Flash: 16GB

Productive Research Government which have Opengear Infrastructure Manager

Coverage and you will audits result in the industry submit analysis management, particularly in healthcare, in which sensitive and safe information is everywhere. However, safer possibilities aren’t usually simply for solitary cybersecurity have like once the encryption and you may anomaly detection.

Options including the Opengear Infrastructure Director send defense to own medical care settings by offering failover so you can mobile capabilitiesbined with no-of-band supply, centralized handling of most of the corporation studies stores and you will secluded internet sites with an individual, secure app eg Lighthouse 5 helps make which a great choice getting people healthcare team, from a giant metropolitan business in order to an affiliated rural clinic for the this new circle edge.

Zero-reach provisioning automation across the circle, and you can instead of instructions member interaction, in addition to relieves personnel of repeated work eg configuring gadgets, including additional features and you can upgrading firmware. Not just does this push safeguards by eliminating people error however, what’s more, it preserves go out if you’re lowering can cost you.

For each Opengear System Director including allows you to secure down harbors for each and every representative and you will category and will be offering business-degree security along with investigation encoding up to Federal Pointers Running Criteria 140-2 standards.

When you look at the medical care surroundings, just like financial characteristics, review and you will conformity checks are a couple of huge duties for it communities. The fresh Opengear System Manager facilitates both things through providing audit trail logging in 16-gigabyte increments into the regional shops. More important, during the health care, in which these audit research products are priced between pictures otherwise large files, this new Opengear System Director can be grow from the leveraging SD notes.

admin1
بدون نظر

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت