هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

Learn to Pay attention Presented of the Robert Sevret, See Student loans

Learn to Pay attention Presented of the Robert Sevret, See Student loans

Learn to Pay attention Presented of the Robert Sevret, See Student loans

Demonstration towards the motif: “Learn to Pay attention Showed of the Robert Sevret, Get a hold of College loans”- Speech transcript:

step 3 System Purpose Just after doing this lesson might most useful know your level of hearing skill and learn update procedure and this will heighten the correspondence capability.

cuatro “Paying attention occurs when discover a high amount of communications anywhere between the fresh new sender’s unique content as well as the listener’s re also-production of one to content.” Hearing

5 Additional External Listening Barriers Internal Inner ? Noise ? Visual Disruptions ? Stuff ? The latest Speaker ? The Physical Setting ? Anxiety ? Rational Inactivity ? Boredom ? Intimate Mindedness ? Psychological Effect ? Impatience

six Their physique out-of resource will likely be hearing conclusion while in the you to-on-that conversations. Understand for every single declaration with the Users step 3-5. Decide how will your behavior new decisions utilizing the Reaction Secret toward Web page dos. System this new letters you to definitely match your decision on the Reaction Setting. Hearing Mind-Analysis AA = Always MT = Quite often ST = Some of the Go out OC = Occasionally An = Almost never

seven Separate brand new Impulse Setting on the Scoring Mode because of the lifting about base. Add the number within the per column into new Subtotal packets titled: Existence Centered, Trapping the content and Improving the Presenter. Range from the about three Subtotal packages around the to get a complete Paying attention Features get. Rating On your own-Assessment

8 121 – 135 Active Your own Score 136 – 150 Celeb. 61 – 120 Space to own Improve 0 – 60 Issues Zone In which will you be?

9 The three Size of Listening The latest Listening Model the MessageCapturing Hidden Hidden Existence Concentrated Improving the Speaker Noticeable PG thirteen

10 The 3 Dimensions of Listening The newest Paying attention Design new MessageCapturing Hidden Hidden Staying Focused Helping the Audio speaker Noticeable >Prepare yourself > Display screen > Control PG 14

11 Becoming Centered – Their Get If you scored thirty-five otherwise A lot more than – A employment! You always bring their undivided attention to the newest audio speaker – Even although you has actually an occasional lapse, you are mentally in a position to bring your self back For people who obtained Lower than thirty-five – You’ve got lapses inside focus as they are trapped off guard by abrupt inquiries or asks for opinions – You’re unable to refocus even when you are aware you have forgotten desire PG 15

a dozen Psychologically get ready to concentrate. Render your face a graphic tip. Approach listening since the the opportunity to discover. Manage an environment conducive so you can listening. Being Concentrated PG 16

13 The three Proportions of Listening This new Hearing Model the latest MessageCapturing Invisible Hidden Becoming Centered Improving the Audio speaker Apparent > Make notes > Overview > Inquire Keep an open attention > Keep an open attention Be natural > Feel simple Set aside prejudice > Booked prejudice PG 17

14 Capturing the content – The Get For people who obtained thirty five otherwise A lot more than – An effective business! You usually see the content although online payday loans Indiana direct lenders you usually do not concur otherwise are astonished – You may well ask issues, is alert to build and you can non- verbals, and you may sound system feel he is realized For those who scored Below thirty five – You often commonly sure exactly what the presenter is actually trying to state and generally are uncomfortable inquiring questions – Sound system gets annoyed obtaining their records or information all over for your requirements PG 18

fifteen Create knowing view-facts. Practice asking different varieties of concerns. Just take proper cards. You should never miss out the forest towards trees. Humanize the fresh presenter. Capturing the content PG 19

16 The 3 Size of Paying attention The newest Hearing Design the fresh new MessageCapturing Invisible Undetectable Getting Centered Helping the Speaker Obvious > AVOID: sidetracking statements & methods > OFFER: reassurance and you will service PG 20

17 Helping the Audio speaker – The Rating For folks who obtained thirty-five or A lot more than – An effective occupations! You share, myself and vocally you are listening. You utilize appropriate body gestures, facial expressions and you can visual communication and you will encouraging conditions and you may statements When the your obtained Below 35 PG 20 – You are staring blankly, fidgeting, perhaps not responding at all, and/otherwise discussing zero physical terms – You’re verbally interjecting within incorrect big date, doing sentences or switching the topic until the audio speaker is ready

18 Take a good deep breath one which just interrupt. Put your ego into the keep. Clean out interruptions. Prepare yourself to-be checked. Improving the Audio speaker

19 After you leave today, bring a couple of minutes so you’re able to think about the questions you obtained 3 or Lower than. This new Listening Model The fresh Paying attention Improve Strategies entirely on Users fifteen -21 The educational to pay attention Improve Techniques Handout Paying attention Upgrade Plan Following done Pages 23 -26 and you will identify a method to alter your paying attention effectiveness. Use the after the devices to create improve info:

Comparable demonstrations

20 Thanks for Performing! Remain Centered Enhance the Speaker Capture The message Contemplate, listening was a primary section of that which you perform, so be sure to:

admin1
بدون نظر

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت