هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

wildbuddies-inceleme visitors

This study explores about three types of effects: thinking, matchmaking decisions, and <a href="https://datingranking.net/tr/wildbuddies-inceleme/">Ek okuma</a> you can intimate behavior

Situated Details

The fresh new ideas inquiries every element Likert-product response categories (firmly disagree, disagree, agree, highly agree), and this i recode due to the fact dichotomous details in which step 1=concur otherwise highly concur. 6 I familiarize yourself with respondents’ solutions on following the 15 statements in the sex, the amount of time matchmaking, university guys, and you will campus relationship:

I wish the inventors I’m sure will be interested in me personally since a guy much less since an intercourse object.

An excellent summed directory regarding comments eight–thirteen (? = 0.72)-women’s tests of males-is even utilized as the a good mediating adjustable amongst the intercourse proportion and you may women’s relationships choices and you may relationship updates.

بیستر بخوانید