هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

sdc-recenze recenzГ­

The website features a great interface and you can

While i first registered on this dating website, I desired advice about creating a visibility and i also called service. Really nice some body performs there, actual experts since my personal problem is solved from inside the 1 minute.

Your website possess a great program and easy subscription, gives the impression away from a significant means. Accessibility 1000s of pages is provided each day, most likely, incidentally, not fake. It will be easy to find, see profiles regarding prospective lovers. I enjoy your website

sdc Profil

I enjoy this service

I really like this service; you can easily speak publicly on it. We replaced relationships during the real world having on the internet. It’s very simpler! High chances of a reply, a great interlocutors. But versus a photograph, it’s unrealistic that someone often build for your requirements. Therefore it is better to add a photo in order for pages dont think that you are a robot.

بیستر بخوانید