هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

sandy-springs escort

Modern-day English Variation No body who may have believe within the God’s Child is doomed

But someone exactly who does not have any trust in your had been destined having devoid of believe from inside the God’s only Man.

Douay-Rheims Bible He you to definitely believeth for the him isn’t evaluated. However, the guy that doth maybe not believe, is judged: as the guy believeth not in the label of the only begotten Child out-of Goodness.

Good news Translation People that trust the brand new Child aren’t judged; but individuals who do not believe being judged, because they have not thought inside God’s merely Boy.

Around the globe Basic Version Whoever believes during the him isn’t doomed, however, whoever doesn’t trust has already been condemned, since the he’s got perhaps not sensed regarding label out of God’s novel Man.

John 1:a dozen However, to all or any whom did located Him, to those exactly who considered in the name, The guy gave the authority to feel children away from God–

Literal Simple Variation he who’s thinking when you look at the Him isn’t evaluated, however, the guy who’s not trusting has been evaluated already, just like the he has got not thought regarding the escort service Sandy Springs Term of your merely begotten Man from God.

بیستر بخوانید