هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

same day title loan

Payday loans providers, economic government and you will personal debt causes attended the fresh new ending up in the government’s individual minister, Jo Swinson

Individual minister Jo Swinson co-ordinated a conference off pay day loan providers and you may globe bodies, and you may told you you will find an excellent ‘recognition you to conduct needed to change’

A crackdown on payday loans advertising is on the fresh notes adopting the a meeting between bodies, ministers and you may loan providers to handle questions more than extensive issues about business.

بیستر بخوانید

Contrasting Online pay day loans Lawton and private Financing for the Oklahoma, Ok

  • Secure and safe
  • Loans Doing $ 5000
  • On the internet Decision
  • Punctual And you can Discerning Financing

Getting into an economic crisis is quite stressful if zero oneis happy to give you the money. Particular would say that in the event that you get a predetermined income, you will have booked smaller amounts in the event of issues. not, you should buy an online payday loan if you have hardly any other option.

Payday loan are not anticipate in a few claims. When you look at the Lawton, pay day loan are allowed however with limits.

بیستر بخوانید