هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

rockford escort

In lieu of almost every other big kitties, yet not, the brand new cougar cannot roar

The brand new cougar, coincidentally commonly referred to as an effective puma, hill lion otherwise panther, ‘s the 2nd prominent pet inside United states. Rather, the massive feline purrs such as for instance a house pet.

Cougars have comparable body systems to house kitties, simply for the a bigger level. He has thinner government and you may round heads that have indicated ears. They are different anywhere between step 1.5-dos.seven yards (5-9 feet.) out-of head to tail. When you’re men can be consider in order to 68 kg (150 pound.), people consider reduced, topping-out at almost 45 kilogram (one hundred pound.).

The newest coat of your cougar is actually an effective grayish bronze so you can red-colored colour with lightweight bits for the bottom part. New tail keeps a black-spot to the prevent.

بیستر بخوانید