هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

raya_NL reviews

dos. Providing you to definitely date that is first: how exactly to drive step

Spending time focusing on your own phone calls so you’re able to action is the place new secret goes. There’s a lot one goes into optimizing the CTAs, of comparison tones so you can reviewing the fresh layout so you’re able to enhancing your backup.

The e-mail is brush, clear and you can uses a creative style to really make it really easy on how best to click through and you can check out all needed character. Almost the complete theme try clickable (you could tell regarding large arrows off to the right hand side).

A clean, clear and direct style is the place first off and you will, if you’d like to increase call to action even more, remember adding necessity.

The next high example out-of Zoosk isn’t only most personalized but uses just one call to action and you can an extent to help you put necessity and you can remind involvement.

بیستر بخوانید