هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

pompano-beach escort

4 Columbus Wichita (Zombieland 2: Double Tap)

When Frozen premiered in theatres inside the 2013, they charmed viewers, adults and kids alike, and do get-off a legacy hard for almost every other Disney little princess video clips to live doing. Frozen is actually prided in being an excellent “different” princess movie since it revolved much more within thread ranging from sisters, Anna and you can Elsa, instead of the personal subplots. However, audience enjoyed the new lovable fledgling relationship between Kristoff and you can Anna, thus anticipation for just what appeared 2nd to your couples are higher whenever Suspended dos premiered when you look at the November.

It is a familiar opinion one of Disney admirers you to definitely Frozen’s follow up did maybe not been close to way of living doing this new legacy the amazing flick place.

بیستر بخوانید