هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

payday loans memphis tn

One key weakness of your own PSLF program’s construction is that borrowers exactly who meet the requirements are not automatically given financing forgiveness

When designing the PSLF program, Congress provided a standard concept of being qualified public-service jobs-specific 34 mil personnel, or nearly 25 % of the many professionals, have occupations you to qualify for public service. 21 The application was designed particularly to aid individuals whom produced an extended-title dedication to in the general public focus. In fact, brand new congressional report because of the You.S. Family Education and you may Labor Committee you to definitely implemented new authorizing legislation especially detailed the brand new enough time-term pecuniary hardship of those working in public-service work, which often spend below the personal markets. 22 Because of the requiring ten years regarding public service work (equal to 120 mortgage costs), Congress hoped this new system wouldn’t just help those experts who had generated a partnership, and in addition remind more teenagers to find-and keep-operate about public-service.

Because the student education loans traditionally enjoys ten-season fees dates, although not, borrowers exactly who repay their finance on time commonly eligible mortgage forgiveness around PSLF. The applying is designed generally to benefit those individuals borrowers who are suffering hardship while in public service, then play with mechanisms like the Agency out of Education’s Income-Created Cost plan to increase their financing costs through the traditional ten-year repayment months.

بیستر بخوانید