هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

Muddy Matches review

Medical professionals out-of various other routine areas got significantly more understanding of the fresh new procedure for revealing guessed discipline and overlook

When you look at the a survey of medical professionals who had done an application on the boy discipline and overlook since muddy matches profile search a necessity so you’re able to licensure from inside the This new York State, 84 % regarding respondents understood signs and symptoms of son discipline and neglect (Khan et al., 2005). Pediatricians, disaster physicians, and you may family members therapists got a lot more experience in this course of action than just surgeons and internists (Khan et al., 2005).

Some of one’s required journalists said that the fresh new screening assistance have been “in the right,” extreme minority mentioned that the rules was too strict

During the Minnesota, county rules demands child defensive properties agencies to share with required journalists from time to time regarding the definitions and you will regulations and any additional meanings otherwise standards approved by the county panel (Change et al., 2012).

بیستر بخوانید