هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

Matchbox visitors

From inside the a great democratic framework, ergo, sovereignty is both legislation-created and also the way to obtain laws

65 Simultaneously whenever legislation no longer is only County-centered, as the displayed because of the development of EU’s judge acquisition, the introduction of lex mercatoria or other forms of transnational globally rules, legal and you will governmental sovereignty need certainly to in some way be able to be kept conceptually distinctive from State sovereignty. International legislation is actually not County rules (otherwise merely ultimately owing to State agree and also thus perhaps not all over the fresh panel) but is a source of County sovereignty, increasing concerns about the latest validity of their supply as well as their authenticity. Whilst it was acceptable for ancient internationally laws to be based toward County concur and secondary State sovereignty, progressive globally rules no longer is just about Condition mind-restriction which can be an authentic source of Condition sovereignty. In fact, around the globe legislation isn’t-or not yet, certain would state-legislation off an international Condition otherwise political area but off of a lot federal and you may regional polities.

66 Sovereignty is going to be established at the edge ranging from politics and you will legislation, in lieu of getting obviously inserted in one or the most other.

بیستر بخوانید