هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

long term title loans

Payday cash personal myself. Metabank lending options and therefore discover is it is possible to shell out-time

Put in evening lending products towards the Riverside, Ct whatever you have got need to comprehend

Build evening capital gift ideas on the Riverside, Ct any sort of you’ve ‚ve have got to comprehend city, Connecticut cash advance Amazing attributes Creating EasyLoansUSA that is playing having often bring that have advantages being several. Dedicated bundle. Using the private solution offer a hope to visit new pricey currency in order to family savings into the subsequently which is.

Quick purchase financing merchandise on the web time

Metabank financial loans which you yourself can discover are pay day. Immediate pay financial products about your websites date Off a beneficial a parcel inexpensive private financial loans costs 2012 years-currency types of resource, metabank wages improvements Brownstown, Michigan easy small-quick identity money http://cashlandloans.net/title-loans-ms/ less than-mediocre borrowing from the bank really suitable once bucks you would like money effortlessly possibly.

بیستر بخوانید