هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

jpeoplemeet-overzicht beoordelingen

In Israel, Seidenberg got good hero’s anticipate given that only person in the fresh new system that has obtained away

At the same time, Ninio waited nervously, not knowing how to handle it, hoping to log off, however, struggling to exercise. Seidenberg never ever got back in contact with the girl and you will appeared to feel extremely everyday regarding whole ordeal. He’d actually advised brand new Egyptian Jews to stay lay prior to these people were arrested. It had been only years later which they began to question Seidenberg’s part throughout the affair even though Israeli cleverness started initially to suspect your far before.

The guy told their interrogators, “The fresh decision try determined for me of the my managers, exactly who decided how many would be to feel sentenced to help you demise, exactly how many to help you imprisonment, and what terms

The latest “Zionist spies,” while they came to be named, had not been well treated ahead of they acknowledge that they had started concentrating on part regarding Israel.

بیستر بخوانید