هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

InstantHookups reviews

How-to Secure a beneficial Reference to good Ukrainian Bride

Definitely, many reasons exist as to why western boys need to know throughout the Ukrainian brides getting wedding. This type of marriage ceremonies are often put up because of the men which find western females exotic and would like to marry you to definitely. However, they oftentimes ways the way they believe these types of girls differ much of facts, thus here are some ideas to lead you to discover more about these brides. Many men regarding western countries do not always understand why gorgeous women from Ukraine prefer to marry foreign guys more frequently than anybody else. The following tips will say to you more info on the problem.

Of numerous west guys are most in search of Ukrainian brides while they is stunning. Actually, they feel you to a great Ukrainian girl is additionally significantly more beautiful than simply an american girl. Due to this they want to understand this new people and you can life of Ukraine.

بیستر بخوانید