هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

good hinge answers services

Haitian Lady: The thing that makes That For this reason Prepare Extraordinary Brides to have Western Anyone

  • Users: 27633
  • Good for: connection with a far-eastern females
  • Members: 21343
  • Best for: communicating with a far-eastern lady
  • Exactly how Breathtaking Manage Men Look for Haitian Females?
  • How Was A good Haitian Lady Unique of Other people?
  • Info Date Haitian Girls & Charm Consumers?

What do Haitian female encourage your away from? It may be far from the world. Basically, Haiti acquaintances that have poverty, requirements, and you can earthquakes. But not, even after appearing to test such as for instance a very devastated nation that really needs assistance, it has got a lot that many says crave.

بیستر بخوانید