هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

go cash payday loan

Fannie mae and you may Freddie Mac computer: A synopsis

The way they help the mortgage markets and gives COVID-19 financial rescue

Kirsten Rohrs Schmitt was an established professional publisher, publisher, proofreader, and reality-checker. She has knowledge of funds, using, a residential property, and business record. Throughout the the lady industry, she has composed and you may edited stuff to own multiple user journals and you will websites, crafted resumes and social network stuff to https://paydayloansohio.org/cities/montpelier/ possess entrepreneurs, and you will authored guarantee to have academia and you will nonprofits. Kirsten is even the originator and you will director of Most readily useful Revise; select this lady towards the LinkedIn and Twitter.

Federal national mortgage association and you can Freddie Mac was federally supported mortgage organizations produced by the usa Congress. Neither place starts otherwise qualities its mortgage loans. Instead, it purchase and you may be certain that mortgages issued as a consequence of loan providers regarding the supplementary home loan sector.

بیستر بخوانید