هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

georgian-dating reddit

By appearing because of the girl Instagram reputation, you will find that she likes studies and you may doing yoga

  • 43 y.o
  • New jersey
  • actress

Zoe Saldana is a popular Hispanic actress that have Dominican heritage known on her behalf spots in law & Purchase, Takers, and you will Colombiana. Zoe’s acting occupation first started from depicting a dancing performer. Which have a thin and delightful body, there can be not one celebrity that will be best for which role. She’s got 8.8 million supporters for the Instagram and shares slightly funny listings towards the an every day basis.

Yovanna Ventura

So it twenty six-year-dated beautiful Latina kids has recently generated a profitable career for the trends and you can cooperated which have huge-title names. By to be one of her supporters with the Instagram, you will observe you to definitely she wants trend, characteristics, and dogs.

بیستر بخوانید