هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

flirthookup dating hookup website

Many Black colored Hookup Web sites Worthy of Joining

You can find hook websites you to suffice all types out-of sexual desire that a person can imagine. You will find websites to have gay some body, straight anybody, trans someone, twisted some one, including maried people. What you don’t see all that always was connect internet you to definitely interest black anyone. You have got to-do plenty of lookin if you need certainly in order to connect having a black individual. Thankfully, there are many different dating sites that allow your try to see them specifically. The web sites that do they best are…

Just who Spends Such Black Relationship Internet sites?

You’ll find any people on a web page . eg one of those. Regardless of how you are looking for, you can notice it.

بیستر بخوانید