هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

filipinocupid_NL reviews

Rather than a lot of almost every other online dating sites, you might simply get an account to have a limited go out

Once 10 times of no charge explore, you’ll have to start shelling out cash to possess limitless supply. Although not, you will find some ways you can stretch your own totally free access.

Since the it’s very popular, this amazing site and you will software getup has actually expertise sub-sites towards United states, Uk, Australia, or any other regions so you can hone for the towards the men and you can gay-depending incidents towards you

As an example, for people who blog post an ejaculate flag yourself site otherwise webpages you earn a single-day up-date from a merchant account for fifteen days.

بیستر بخوانید