هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

eris-inceleme visitors

Lotto Spells That work Instantly By Lottery Enchantment Casters

For the zero knowledge will RealLifeSpells or the services feel liable for one problems (as well as, versus restriction, damages for loss of analysis otherwise money, otherwise due to company disruption) occurring outside of the use or failure to utilize the material with the RealLifeSpells’s website, though RealLifeSpells otherwise a great RealLifeSpells registered representative could have been informed by mouth or even in composing of chances of eg damage. Because the particular jurisdictions do not allow constraints towards implied warranties, otherwise limits regarding accountability to possess consequential or incidental damages, such restrictions may not apply at your.

The materials looking toward RealLifeSpells’s site may include tech, typographical, otherwise photo mistakes. RealLifeSpells does not guarantee you to definitely the material for the their webpages are accurate, complete or most recent. RealLifeSpells will make changes towards content consisted of toward their website at any time without notice. But not RealLifeSpells cannot make any dedication to revise the material.

RealLifeSpells have not examined all the websites pertaining to the site and is not responsible for the brand new items in such connected site. The brand new addition of any connect cannot imply approval because of the RealLifeSpells of your own web site.

بیستر بخوانید