هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

Edmonton+Canada hookup sites

You will find numerous aside homosexual males right here, particularly Trevor and you can Lucas, or Andrew and you can Tristan, and you may Cole and Dakota

It just will not feel like it’s cool so you’re able to harass the fresh new homosexual kids here

“No, I’m not sorry at all,” the guy responded, leaning over and you will kissing myself again. “The single thing I’m sorry throughout the is the fact I did not state something prior to. We have been with her, Aiden, and i dont proper care that knows. “

“I am aware,” We said, “and i also like you too. You have not a clue the length of time I have wished to keep their give and you can walk-down the latest hallway with you, to let men see you may be my personal date.”

“Sure, I actually do,” he said. “Provided We have planned to take action with you.

بیستر بخوانید