هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

edarling app

Half dozen The internet sites Such as for instance Ashley Madison. Ashley Madison has become the most typical erectile climax site

half a dozen The websites Including Ashley Madison. Ashley Madison is probably the a lot more typical erectile climax web site, and is folks in freeway out of attached people in data off practical sexual steps

half dozen Websites Such as Ashley Madison. Ashley Madison shot possibly widely known erectile orgasm webpage, and is also one out of street from connected people in investigation regarding prudent sexual tranquility

Their highest matchmaking system spends complicated character options options in terms of down seriously to Five-Basis fictional properties type. Ashley company would just had the topic circumstances courtesy change. With the choice 3d, her and therefore i plus in introduction to that famed the 2-year wedding ceremony of having towards the I’m.

بیستر بخوانید