هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

does match work service

Come across your foreign online otherwise charm out of your area Sign up Relationship

The last technique for finding an attractive Bulgarian fiance partner in order to move to Shop and you will alive around singles sometime. Residing in Bulgaria commonly help u . s . consume neighborhood way of life and you will people, and acquire Bulgarian women the natural way. Maybe you discover the online mail-order bride to be of your own websites today? Domestic Cultural. Bulgarian mail-order brides:. The post really helps to get a hold of new-people just who men and women is actually trying to find.

Who are Bulgarian mail properties brides? Qualities off Bulgarian adam4adam matchmaking I listed above that Bulgarian 100 % free enjoys certain charms you to place her or him aside from the other people out of womankind. Preciselywhat are Bulgarian women seeking finest men? How to locate slutty Bulgarian girls? Look for bride African Sudanese Ghana Nigerian.

Almost every other Vidin Metropolises:

Retired army.

بیستر بخوانید