هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

does match work review

The new album is expected for half dozen musical composed entirely from the Bradshaw, examining various facets of love and you may relationships

Rachel Bradshaw basic met their spouse Deprive Bironas, a western sporting events athlete, from inside the during the a foundation for cancer of the breast research. It . 3 months following wedding, Bironas died in a vehicle collision at the chronilogical age of thirty-six. Following tragic loss of this lady partner, Rachel depending the least demand for the woman tunes dreams, and she had no desire to realize one level of stardom. She create about three singles for the 2020, shortly after numerous years of split on the music business, along with her record is anticipated to appear about near coming.

  • By the Ojasbi
  • Posting :

That is Rachel Bradshaw?

Rachel Bradshaw was an artist, songwriter, fact Television personality, Compass real estate staff, and you may brand name ambassador for Hotworx, an online fitness routine.

بیستر بخوانید