هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

Datingreviewer.net nl price

The newest Myspace Relationship pc adaptation is non-current, and just access throughout your mobile app

Program

However don’t need to rush with the software store: there is absolutely no separate application, discover the latest dating services in your brand-new Twitter software.

The latest software from Relationships try decent-searching and you can primarily user-friendly. The newest software tend to guide you of completing the profile information to establishing your numerous ways of fulfilling their potential big date. Ready yourself to-do an abundance of discovering and you will creating – you’ll have to submit a number of details by hand and you will profile out just how the relationship enjoys functions.

The most significant disappointment regarding Fb Relationships, i do believe, is the fact that application has been operate in improvements. Anticipate to manage Fb Relationship crushing just after inside the good during finest to be sluggish to help you stream. Every so often, I decided I am using the beta variety of the newest app.

Registering

To engage Twitter dating, go to your Twitter app and you may tap with the left icon which have around three horizontal lines. Up coming scroll off and you may faucet for the “Dating” button.

بیستر بخوانید