هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

datemyage przejrze?

What’s the Tinder Magic Admirer Cards?

Tinder has recently added an element known as secret admirer card which is at random showed in order to profiles. What’s it cards, and you can what does they create?

The fresh Tinder magic admirer cards screens 4 blurry photo and you may asks you to select included in this. If you imagine the correct secret admirer, you’ll quickly fits with these people. For people who suppose wrong, Tinder often have you pick Tinder Gold.

This short article make suggestions as to the reasons Tinder extra this particular feature and the best way to most useful make use of the Tinder Admirer credit.

Tinder Admirer Credit Informed me

The fresh new Tinder admirer credit randomly generally seems to a user generally immediately following 10-20 swipes regarding a special example.

بیستر بخوانید