هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

cleveland escort

Benevolent and you may Hostile Sexism inside the Societal Spheres: The latest Impact off Parents, College or university and you can Love toward Belgian Adolescents’ Sexist Thinking

Benevolent and Intense Sexism into the Social Spheres: The fresh Feeling away from Parents, College or university and you may Relationship into the Belgian Adolescents’ Sexist Thinking

Despite growing public awareness and policy efforts, gender equality has not yet been fully established in Western societies. Previous research has shown that hostile and benevolent sexist attitudes, which are grounded in traditional gender stereotypes, play a key role in the reproduction of gender inequalities. Whereas, hostile and benevolent sexism among adolescents has been previously studied, limited attention has been paid to social characteristics in understanding the support for these attitudes. In this article, we aim to study how the family, the school and romantic partnerships relate to adolescents’ benevolent and hostile sexist attitudes. We relied on data gathered in 2013 by the Flemish Youth Research Platform and performed multivariate analyses on 755 parent-child dyads (n> = 342; n+ = 413). Our results indicate that social characteristics especially matter to explain the variation in benevolent sexist attitudes among girls and hostile sexist attitudes among boys. Among girls, being in a romantic relationship and parents’ traditional moral beliefs was strongly related to benevolent sexism; while for boys, hostile sexism was strongly related to being enrolled in technical and vocational education.

بیستر بخوانید