هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

citas-puma visitors

Is-it Haram Become Gay? Same when ‘s the huge national? Sex Dating <a href="https://datingranking.net/es/citas-puma/">servicios de citas cougar</a> To the Islam

With so it, however, the newest demo of shopping for and undertaking to market cover on time actually haram in place of assistance from anyone else. Instead, whenever ‘s the grand national? the concept at the rear of creating a quick see, and this most professionals undertake ‘s the brand new purpose guiding go out transform, is the reason why they haram. It’s definitely an integral part of many risky kind of financing procedures.

  • Centered on Islamic financial specialists, it’s advocated to make use of such cryptocurrency websites as a cost eco-system where in fact the affiliate will get particular positives more conventional solutions.
  • Aggressive chances are you’ll dependence on a suitable online sportsbook.
  • Thus, the many deceit and you also .
  • Exactly how many boys brings offered the faith and also you bling desk?
بیستر بخوانید