هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

Brighton+United Kingdom hookup sites

Of course, anything failed to wade given that structured; however, at least we are however having fun

Instance way too many almost every other newbie home renovators, we’d an incredibly steep training contour to overcome – let alone the stress for the relationship, finances and you can bed.

1.) Take in. Or Reflect.

Anyway, get in a mood for which you don’t proper care and/or pick jokes regarding mistakes. Try this motto: “Crap is just about to occurs.”

dos.) Lay Requires.

Place realistic, small desires and you will a modest funds. Today half of people wants and twice as much budget. And you may do this once again for good size. Now you wouldn’t provide your partner this new stink-eyes when he comes in having some other Lowes acknowledgment and you’re 14 days at the rear of your own meticulously arranged schedule.

بیستر بخوانید