هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

bgclive reddit

The issue is one prostitution, homosexuality as well as zoophily are not new stuff regarding the Moroccan society

A cursory stylistic study of one’s “Andalusian mouashahat” can let you know intimate intimate connotations anywhere between men, etc

The fresh new integrity from a whole country are getting along the drain. They failed to include the fresh new upcoming of your own Europeans, the tv ingredients, the brand new immigrants, etcetera. These were there side-by-side that have Islam and front side from the side for the success of your own “mourabit dynasty” and its particular achievements. Nonetheless have been never ever paid down much interest. It isn’t difficult logic, if you like something to develop larger, carry it with the cardio of your public phase and present they far “undeserved appeal”. The evidence with the lifetime from prostitution, homosexuality as well as zoophily regarding Moroccan society as centuries ago originates from of numerous better researched training.

بیستر بخوانید