هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

australian-dating review

20. A great Oscillations by the Beach Males

It actually was after enjoying Love and you may Mercy and also the Wrecking Crew that we realised just what a genius Brian Wilson is. I even been able observe the fresh Coastline Boys alive (sans Brian Wilson) in the an exclusive class in the Orlando a few years ago.

They made many a beneficial lighthearted tunes such as for instance Ca Lady, Surfin United states and you will Kokomo, but their A beneficial Vibration that truly reveals the fresh breadth and musicality of your own bands wizard. It tune has got the spirits you to definitely each other Dave and i also like for a road trip. I’m pickin upwards A Vibrations.

21. Into Black of the ACDC

You may think “Not a way, Street so you can Hell ‘s the ACDC tune that fits regarding the road trip gamble record”. You will be best, however, does not Back into Black colored has actually an awesome overcome. One to keyboards at the start merely rocks.

The no wonder Miracles Iron-man used it while the song because of their starting scene due to the fact Robert Downey Jr.

بیستر بخوانید