هلدینگ پانیدکو با مشارکت افراد با تجربه در صنایع بزرگ کشور تشکیل گردیده و استراتژی خود را بر مبنای سرمایه گذاری در صنایع مختلف کشور ، از جمله صنایع خودرو سازی قرار داده است .
تامین قطعات و مجموعه های با کیفیت و مطمئن جهت برآورده نمودن نیازهای صنایع خودرو سازی و حمل و نقل و بازار خدمات پس از فروش آنها جزو اقدامات اولیه این هلدینگ تعریف گردیده است.
برخی از صاحبان سهام هلدینگ پانیدکو ، خود صاحب شرکت و کارگاههای ساخت و تولید در زمینه های محتلف میباشند که ظرفیت کارگاههای خود را در اختیار هلدینگ قرار داده اند.

آدرس: تهران ، فلکه دوم صادقیه ، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721

تلفن: 021xxxxxxxx

ایمیل: info[at]panid-co.ir

کد پستی: 1234567890

arvada escort

I might however say I’m an online dating partner, as well as a realist

That is the reason I remain trying provide it with another opportunity. The fresh new app has arrived jumps and bounds whilst first showed up together, so it’ll be interesting observe escort girl Arvada the development of course, if their prominence plateaus.

102. Area of the reason behind brand new highest level of matches is actually while the I proceeded travel past Christmas time so you can Amsterdam and you may attempted the spot provides into application. They did not work, therefore i shut it off. But when I got to my home, I seen I became getting all those dutch lady during my feed because the I guess the latest application performed operate in the finish, and you will my suits ended up from the queue.

بیستر بخوانید